دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

مصاحبه stipo

مصاحبه ساخت یافته سازمان شخصیت (STIPO)

مصاحبه stipo یک راهنما به منظور ارزیابی سازمان شخصیت افراد بر اساس مفاهیم روانپویشی کرنبرگ(۱۹۹۶) می‌باشد.

اتو کرنبرگ

مصاحبه stipo یک مصاحبه‌ ساختار‌یافته است که توسط کرنبرگ و کلارکین در دانشگاه کرنل ساخته شده است. رویکرد روانپویشی کرنبرگ که از نظریه‌های روانپویشی روابط موضوعی نشأت گرفته است، بر ساختار‌های روان‌شناختی مهمی تاکید دارد که تصور می‌رود زیربنای جلوه‌های شخصیت و آسیب شخصیت می‌باشند.

سازمان شخصیت کرنبرگ

کرنبرگ معتقد است که ساختار شخصیت یک ساختار نسبتاً پایدار از روابط موضوعی درونی شده است. کرنبرگ تصویری لایه بندی شده از سازمان شخصیت فراهم آورد که امکان درجه‌بندی حوزه‌های متعدد کارکرد شخصیت را فراهم می‌سازد. او سازمان شخصیت بهنجار، مرزی و نابهنجار را در چارچوب یک پیوستار نشان می دهد. در این مدل، سازمان شخصیت در سه سطح نوروتیک، مرزی و سایکوتیک متمایز شده است که هر یک از سطوح، از لحاظ سه بعد واقعیت آزمایی، یکپارچگی هویت و مکانیزم‌های دفاعی متفاوت هستند.

ساختار‌های روانشناختی مهم

ساختارهای روانشناختی مهم از نظر کرنبرگ، الگوهای بادوام و باثبات شخصیت‌اند که مکرراً در روابط بین فردی فعال شده و تجربه ذهنی، ادراکات و رفتار فرد را سازمان می‌دهند. در میان این ساختارهای شخصیت، هویت و واقعیت آزمایی دو ساختار روانشناختی بسیار مهم تلقی می‌شوند، که آسیب دیدگی آنها نشانه‌ اختلالات عمیق شخصیت است.

مصاحبه stipo

هویت، مسئول حس فرد از خود و دیگران مهم زندگی اش است. آسیب دیدگی هویت عمدتا در بیماران با سازمان مرزی شخصیت مانند اختلالات شخصیت مرزی، خودشیفته و اسکیزوتایپال و غیره دیده می شود.

واقعیت آزمایی، به ظرفیت فرد برای متمایز کردن خود از غیرخود، افتراق گذاشتن بین محرک های خارجی از محرک های درون روانی و فهم سالم از ملاک های اجتماعی واقعی اشاره دارد. در صورت شکست افراطی در آزمونگری واقعیت، سازمان شخصیت به سطح سایکوتیک حرکت می کند.

سوالات در stipo

مصاحبه stipo یک آزمون ۸۷ سوالی است که شش بعد را مورد بررسی قرار می‌دهد. ۲۹ سوال آن شاخص هویت، ۲۲ سوال آن روابط موضوعی، ۹ سوال مکانیزم های دفاعی، ۸ سوال خشکی منش، ۱۱ سوال پرخاشگری و ۸ سوال اخلاقیات را می سنجد. نمره نهایی در هر مقیاس توسط طیف ۵ درجه‌ای لیکرت از نمره ۱ تا ۵ سنجیده می‌شود، که توسط مصاحبه گر با توجه به پاسخ‌های داده شده مراجع به سوالات آن شاخص، داده می‌شود.

ابعاد شخصیت در مصاحبه stipo

تحکیم هویت (identity)

هویت، مسئول حس فرد از خود و دیگران مهم زندگی‌اش(so) است. یک تجربه درونی باثبات و پایدار از خود و دیگران است که درون فرد را منسجم و یکپارچه نگه می دارد. تحکیم هویت، معنای خود منسجم و سازگار با ساختار هویت است. این انسجام در شغل، زندگی صمیمانه و روابط بین فردی نیز می باشد. بنابراین، افراد کیفیت “اشیا کامل” را دارند و پایدارند.

یک هویت آشفته(اغتشاش هویت) تجربه ناگسستنی و ناپایدار از خود و دیگران است. این آشفتگی، کار و روابط صمیمانه و عاطفی فرد را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. هویت آشفته با رفتارهای آشفته ای که فرد از خود نشان می دهد، همبستگی دارد. بنابراین، افراد کیفیت “اشیا ناکامل” را دارند و ناپایدارند.

هویت در مصاحبه stipo بر اساس ظرفیت فرد به منظور سرمایه گذاری در کار و تحصیلات، فعالیت در وقت آزاد، میزان ثبات نسبت به خود و میزان اعتماد به نفس مشخص می شود. هویت همچنین بر اساس حس ذهنی فرد نسبت به دیگران، ظرفیت ارزیابی عمیق دیگران، همچنین تجربه‌ رفتارها و ادراک آنچه دیگران فکر و احساس می‌کنند، می‌باشد. وجود یکپارچگی ضعیف هویت، سازمان روانی شخصیت مرزی را از سازمان روانی نوروتیک متمایز می‌کند.

کیفیت روابط موضوعی (Quality of object relations)

به کیفیت روابط بین فردی و ماهیت تجارب ذهنی درونی فرد نسبت به خود و دیگران در تعاملات بر می‌گردد. در مصاحبه stipo کیفیت روابط موضوعی، بر اساس ماهیت و ثبات روابط صمیمانه‌، تمایل به مشاهده‌ روابط در سایه‌ نیاز به کامل بودن و ظرفیت نگه داشتن تعهد نسبت به یکدیگر، بررسی می‌شود. چنانچه این روابط موضوعی حالت تعارضی یا دفاعی بگیرند می توانند فشار روانی زیادی را ایجاد و نشانه های بیماری را تولید کنند.

دفاع‌های بدوی (Primitive Defenses) 

مکانیزم های دفاعی با هدف دور کردن جنبه های تهدیدآمیز و دردناک زندگی درونی از تجربه هشیار، به وجود آمده اند. این سازوکارهای دفاعی و تعارضات زیر بنایی شان، که بصورت روابط موضوعی تعارضی درونی عمل می کنند، معمولا ناهشیارند و بیمار قادر به درک هشیارشان نیست. دفاع‌ها واکنش‌های از روی عادت هستند که افراد برای جلوگیری از اضطراب از آن استفاده می‌کنند.

بررسی دفاع‌هایی مثل دوپاره‌سازی، ایده آل سازی-کم ارزش کردن، انکار، همانند سازی فرافکنانه، جسمانی سازی و خیال‌پردازی از مشخصه های افراد با سازمان شخصیت مرزی است. مصاحبه stipo، این دفاع‌ها را بر اساس وارسی هوشیاری، عواطف ذهنی، شناختی و رفتاری مرتبط با کاربرد این دفاع ها بررسی می‌کند.

مصاحبه stipo استفاده از دفاع‌های  پیشرفته و بدوی را در افراد بررسی می‌کند. دفاع‌های پیشرفته مثل سرکوب و پیش‌بینی، و دفاع‌هایی مثل واکنش سازی، عقلانی سازی و جابجایی، دفاع‌هایی هستند که در افراد با طیف نرمال-نوروتیک دیده می‌شوند.

کنار آمدن در برابر جزمیت شخصیت(Coping and Rigidity)

افراد نرمال عمدتا به دفاع‌های پیشرفته که هم انعطاف پذیر و هم انطباقی‌اند، متکی هستند. نوروتیک ها به دفاع های نوروتیک متکی هستند و اغلب باعث پریشانی روانشناختی می‌شوند و کمتر از دفاع‌های پیشرفته،(که خاصیت انطباق با محیط را داشته) استفاده می کنند.

کنار آمدن، به ظرفیت فرد در انعطاف پذیری و پاسخ های انطباقی و سازگارانه در برابر موقعیت‌های بالقوه استرس ‎آمیز، اشاره دارد. یک پاسخ انطباقی، کنار آمدن موفقیت‌آمیز با موقعیت تنش‌زا را در بر دارد که پریشانی روانشناختی را به حداقل می‌رساند. یک پاسخ ناسازگار و غیر قابل انعطاف، خشکی شخصیت را نشان می دهد که منجر به پریشانی روانشناختی می‌شود. خشکی شخصیت به واسطه تکرار روابط موضوعی پرتعارض درونی شکل می گیرند و موجب انعطاف ناپذیری و گیرکردن فرد در الگوهای رفتاری مشکل آفرین و عدم توان حل مشکلات زندگی می شود.

در مصاحبه stipo کنار آمدن با موقعیت و خشکی و منعطف نبودن شخصیت را از طریق اینکه چگونه افراد با موقعیت های استرس آمیز رو به رو می‌شوند، چگونه پاسخ می‌دهند و چطور موقعیت استرس‌آمیز را به چالش می‌کشند، بررسی می‌کند. به علاوه، میزانی که فرد تا چه حد تحمل شرایط خارج از کنترلش را دارد، نیز بررسی می‌کند.

کیفیت پرخاشگری (Aggression) 

پرخاشگری یا میزان خشونت شخص علیه خود و دیگران به عنوان ساختارهای روانی مهم، تاکید کرده است. در مصاحبه stipo پرخاشگری از طریق بررسی رفتارهای مخرب و خود مخرب، سادیستیک، کنترل سلطه آمیز بر دیگران و نفرت، ارزیابی می‌شود.

ارزشهای اخلاقی (Moral Values)

این عامل، به ارزشها و اخلاقیات باثبات و پایدار درونی بر می‌گردد، که بر تجارب درونی فرد و هدایت رفتار بیرونی‌اش اثر می‌گذارد. اخلاق و ارزش‌ها در مصاحبه stipo به وسیله ارزیابی رفتار فرد در ارتباط با تصمیم گیری اخلاقی و ظرفیت احساس گناه، ارزیابی می‌شود.

منبع : ارزیابی اختلالات شخصیت بر اساس راهنمای تشخیصی روان پویشی(PDM) / ترجمه و تالیف محمد امین شریفی

۲.۳ ۳ رای ها
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها