دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

آزمون

پرسشنامه گری – ویلسون

پرسشنامه شخصیتی گری-ویلسون (GWPQ) توسط ویلسون، بارت و گری در سال 1989 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 120 سوال است و 6 مولفه نظری دارد. این 6 مولفه عبارت‌اند از: روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز. به طور کلی اکثر نظریه پردازان شخصیت، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری و هیجانی و فکری تقریباً ثابتی تعریف می‌کنند که از فردی به فرد…
ادامه مطلب …