دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

ایگو

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو

پرسشنامه روان شناختی قدرت ایگو توسط مارک استروم و همکاران (1997) ساخته شده است که 8 نقطه قدرت ایگو (امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد ) را می سنجد و دارای 64 سوال است. سیاهه روانشناختی قدرت من (ایگو)، به دومین ساختار شخصیت در نظریه فروید اطلاق می شود که در اثر نیروهای موجود در نهاد به وجود می آید. توانمندی ایگو به ظرفيت من…
ادامه مطلب …