دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

تست

آزمون اهمال کاری تاکمن

اهمال کاری(Procrastination)، یعنی به آینده محول کردن کاری که تصمیم به اجرای آن گرفته ایم. در واقع اهمال کاری راه فرار از زیستن تا سرحد امکان در لحظه حال است. اهمال کاری هنر ادامه دادن دیروز و اجتناب از امروز است. جوهره این آسیب روانی، به تعویق انداختن، تعلل ورزیدن، سبک گرفتن و سهل انگاری در کارهاست. همه گاهی کارها را به تعویق می اندازند، اما…
ادامه مطلب …