دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

تمرکز

عوامل و موانع تمرکز

خوگیری(Habituation) آفت تمرکز است. خوگیری شامل عادت کردن به محرک خاص است به نحوی که به تدریج کمتر و کمتر به آن محرک می‌پردازیم. بسیاری از افراد موضوع خاصی را برای مطالعه انتخاب می‌کنند، ولی بر خلاف پیشرفت‌های اولیه، در ادامه تصور می‌کنند قادر به یادگیری نیستند. یکی از دلایل آن، خوگیری است. برخی از موانع تمرکز ۱- یکنواختی و ثبات نسبی: وقتی موضوع…
ادامه مطلب …