دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

جنسی

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی

ریشه بسیاری از طلاق ها در کشور ما عدم آگاهی زوجین از مسائل جنسی یکدیگر است، چرا که متاسفانه این مسائل در کشور ما جزء تابوها محسوب می شود و خیلی ها آگاهی داشتن در مورد آنها را به نوعی شکستن حریم خود می دانند. پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی به شما کمک خواهد کرد تا از زندگی جنسی خود آگاه شوید. افراد از صحبت در مورد مسائل مرتبط با رابطه جنسی تا حد…
ادامه مطلب …