دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

نیاز جنسی

علت تمایل به رابطه جنسی صرفا ماهیت آن یعنی لذت جنسی، احساس رضایت جسمانی و رهایی از تنش های بدنی در نظر گرفته می‌شود.

میل جنسی مانند بقیه تمایل ها تنها یک کشش بدنی نیست، بلکه انسان توانایی کنترل آن را دارد. نقش های اجتماعی و فرهنگ و اجتماع انسانی، گاهی باعث می شود که افراد در تمایلات جنسی خود تغییراتی ایجاد کنند. این موضوع ممکن است باعث ناامیدی در افراد گردد.

میل جنسی نه یک موضوع اجتماعی است و نه یک حالت بیولوژیکی، بلکه نیازی وجودی است که به علت احساس فرد از جنسیت خود و احساس کامل نبودن در او شکل می گیرد.

پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی

ریشه بسیاری از طلاق ها در کشور ما عدم آگاهی زوجین از مسائل جنسی یکدیگر است، چرا که متاسفانه این مسائل در کشور ما جزء تابوها محسوب می شود و خیلی ها آگاهی داشتن در مورد آنها را به نوعی شکستن حریم خود می دانند. پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی به شما کمک خواهد کرد تا از زندگی جنسی خود آگاه شوید. افراد از صحبت در مورد مسائل مرتبط با رابطه جنسی تا حد…
ادامه مطلب …