دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

کهن الگو

آزمون کهن الگوهای مردان

درون هر مردی همانند زنان اسطوره‌ای وجود دارد. هر مرد نقش اصلی را در داستان زندگی خود داراست. کهن الگو (آرکی‌تایپ) به باور کارل یونگ گرایش‌هایی ذاتی و مادر زادی است. آن‌ها بر رفتار انسان تاثیر می‌گذارد. کهن‌الگوها، محتویات ناخودآگاه جمعی ما هستند که انرژی‌های ذاتی و الگوهایی که برای همه ما مشترک است را نشان می‌دهند. هدف یونگ از مطرح کردن کهن الگوها…
ادامه مطلب …