دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

گروه

ویلفرد بیون

نظریه ویلفرد بیون شامل مفاهیمی مانند همانندسازی فرافکنانه و ظرف-مظروف است. نظریه بیون، جزء معدود نظریاتی است که آنچه فروید در کتاب روانشناسی توده و تحلیل ایگو پایه گذاری کرده بود را دنبال می‌کند.
ادامه مطلب …