دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

کارل یونگ

کارل گوستاو یونگ(Carl Gustav Jungروانپزشکی اهل سوئیس بود که با فعالیتش در روانشناسی و ارائه نظریاتی تحت عنوان روان‌شناسی تحلیلی شناخته می‌شود. یونگ بعضی از معروف‌ترین مفاهیم روانشناسی را ابداع کرده ‌است، مانند: ناخودآگاه جمعی، سایه‌ها، پرسونا، عقده‌ها، آنیما و آنیموس، برونگرایی و درونگرایی. بیشتر عقاید یونگ برگرفته از زندگی‌اش می‌باشد که به طور مستقیم آن‌ها را تجربه کرده است.

یونگ در سن 38 سالگی دچار عارضه‌ای شد که معتقد بود در معرض قطع ارتباط با دنیای واقعیت است. این قضیه به حدی او را پریشان کرده بود که از استادی در دانشگاه زوریخ انصراف داد و حتی به خودکشی فکر می‌کرد. او در این دوران رویاهای وحشتناک بسیاری را تجربه کرد و از راه روبه رو شدن با ناهشیارش و جست‌وجو در رویا و خیال‌پردازی، بر این پریشانی غلبه کرد.