دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

روانشناسی شخصیت

روان‌شناسی شخصیت، اندیشه‌ها، احساس‌ها و رفتار‌هایی را بررسی می‌کند که سبک منحصر به فرد تک تک انسان‌ها برای ارتباط با دنیا را تشکیل می‌دهند. آن‌ها به تفاوت‌های شخصی علاقه مند هستند و تلاش می‌کنند تا همه ی فرایندهای روان‌شناختی را با یکدیگر ترکیب کنند و از کل شخصیت، یک توضیح منسجم ارائه دهند.