دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

نظریه انتخاب

نظریه انتخاب(Choice Theory) در مورد انتخاب‌هایمان و چگونگی و چرایی انجام آن‌هاست. تئوری انتخاب تبیین می‌کند که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم، چگونه رفتارمان را انتخاب می‌کنیم. 

نظریه انتخاب برای اولین بار از سوی ویلیام گلاسر ارائه شد، که بر مبنای واقعیت‌درمانی است. واقعیت درمانی زیر مجموعه‌ای از روان‌ درمانی است که در آن درمانگر مبتنی بر واقعیت و حال زندگی فرد به درمان او می‌پردازد.

اساس تئوری انتخاب بر این اصل استوار است که تمامی انسان‏ ها به سبب وجود 5 نیاز ژنتیکی برانگیخته می‏ شوند: 1- بقا  2- عشق و احساس تعلق خاطر  3- قدرت  4- آزادی  5-تفریح.

اگر ما رفتارهای مؤثر و مسئولانه ‏ای انتخاب کنیم، یعنی یاد بگیریم هم نیازهای خود را به خوبی بر آورده کنیم و هم مانع بر آوردن نیازهای دیگران نشویم، خشنود، کامیاب و شاداب خواهیم بود و همواره زندگی را به دلخواه خودمان به پیش خواهیم برد.