دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

درمان وجودی

درمان وجودی یا روان‌درمانی اگزیستانسیال(Existential psychotherapy) نوعی روش فلسفی بر درمان است که بر این باور می باشد که کشمکش درونی در یک فرد ناشی از مواجه وی با مفروضات مسلمی از هستی است. این مفروضات، همان‌گونه که توسط اروین یالوم اشاره شده، عبارت‌اند از: غیرقابل اجتناب بودن مرگ، آزادی و مسئولیت همراه با آن، انزوای وجودی و در نهایت بی‌معنایی.