دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

تست های عشق و ازدواج

آیا تابحال حس کرده اید که عاشق شدید اما شک دارید که این عشق واقعی است یا یک علاقه سطی و یا هوس است؟ تست های روانشناختی عشق و ازدواج برای تشخیص میزان عشق طراحی شده اند و به شما کمک می کنند تا از احساس خود بهتر باخبر شوید.

همه افراد چه زن و چه مرد دنبال عشق واقعی هستند. عشق یکی از پیچیده ترین واژه هاست که باعث ایجاد پیوند بین هر دختر و پسری می شود؛ بسیاری از افراد معتقدند که عشق واقعی وجود ندارد. شناخت عشق واقعی و تلاش جهت تحقق آن برای داشتن یک رابطه عاشقانه سالم و در پی آن ازدواج الزامی است.

ازدواج یک ساحل امن نیست که پارو بزنید و در آنجا در حالت آرمانی سکونت کنید؛ ازدواج یک چالش است که نیازمند توانمندی و مهارتهای لازم است. از جمله تست شخصیت شناسی ازدواج می توان به تست نئو اشاره کرد. این تست یکی از معروفترین تست هاست که در جلسات مشاوره ازدواج یا در زوج درمانی ها استفاده می شود. همچنین تست نیازهای اساسی گلاسر از دیگر تست های عشق و ازدواج است.