دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

روان کاوی

روان‌کاوی نظریه‌ای درباره عملکرد ذهن و اختلال‌های روانی است. شیوه‌ای از روان‌درمانی است که بر این فرض اساسی استوار است که بیشتر فعالیت‌های ذهنی و پردازش آنها در ناخودآگاه رخ می‌دهد.