دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

اختلالات شخصیت

ویژگی اصلی اختلالات شخصیت، شامل رفتارهای خشک و غیرقابل انعطاف است. از ویژگی های مهم دیگر، عدم بینش و آگاهی فرد نسبت به  وجود مشکل است. در بیشتر مواقع این اشخاص گمان می‌کنند دیگران باید تغییر کنند تا با آن‌ها مطابقت داشته باشند.

انواع اختلالات شخصیت :

گروه A : افراد عجیب و نامتعارف : (پارانوئید، اسکیزوئید، اسکیزوتایپال)

گروه B : افراد نمایشی، هیجانی و دمدمی : (ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی، خودشیفته)

گروه C : افراد مضطرب و هراسان : (دوری‌گزین، وابسته، وسواسی جبری)

سایر اختلالات شخصیت : (منفعل – پرخاشگر، افسرده)