دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

سوالات و پاسخ تشریحی روانشناسی سلامت (دکتری آزاد ۹۴)

تست دکترا

۱- سبک خوش بینی (تبیینی) عبارت است از: 

۱) نسبت دادن رویدادهای مثبت به عوامل بیرونی

۲) انتقاد اینکه در آینده بیشتر رویدادهای خوب اتفاق می افتد تا اتفاق های بد و ناگوار

۳) نسبت دادن رویدادها یا تجارب منفی به عوامل بیرونی و گذرا

۴) قضاوت نکردن درباره وقوع رویدادها یا تجارب منفی

گزینه ۲ ) خوش بینی یعنی انتظار اینکه چیزهای خوب در آینده اتفاق خواهند افتاد و چیزهای بد اتفاق نخواهند افتاد. بیشتر پژوهشگران خوش بینی را توصیف مردم از حوادث بدی که قبلا رخ داده می دانند. مردمی که حوادث بد را ناشی از علت های بیرونی، ناپایدار و خاص می دانند خوش بین هستند. برخی خوش بینی را احساس امیدواری توصیف کرده اند.

۲- مهم ترین انتقاد از نظریه سندرم کلی سازگاری ارایه شده توسط سلیه با تاکید بیش از اندازه کدام مورد است؟

۱) عوامل روانی اجتماعی در ایجاد ترس

۲) عوامل فیزیولوژیکی در ایجاد استرس

۳) فرایند ارزیابی ذهنی هنگام مواجه با استرس

پست های مرتبط

۴) پاسخ غیر اختصاصی هورمون ها به تمامی انواع محرک ها 

گزینه ۴ ) در نظر غیراختصاصی بودن GAS توسط سلیه به نقش عوامل روانی اجتماعی توجه نشده است که ۲ اشکال دارد این: ۱ برخی استرس ها باعث واکنش عاطفی بیشتری می شوند، ۲ در واکنش فیزیولوژیکی افراد به استرس، فرایند ارزیابی ذهنی آنها نقش بازداری دارد.
انتقاد مهم به نظریه سلیه: می گوید همه استرس ها هم مثبت مثل ازدواج و هم منفی مثل طلاق، واکنش های فیزیولوژیکی مشابهی را ایجاد می کنند. سلیه می گفت GAS غیراختصاصی است یعنی بدن بدون توجه به ماهیت عناصر استرس زا به تمام استرس ها به یک سبک واکنش نشان می دهد. یعنی به نوع خاصی از استرس مربوط نمی شود.

۳- بدن انسان ” بتا کارونن ” ناشی از مصرف میوه ها و سبزیجات را به کدام ویتامین تبدیل می کند؟

۱) ویتامین A 

۲) ویتامین E

۳) ویتامین D 

۴) ویتامین B12 

گزینه ۴) بتاکاراتین نوعی ویتامین A موجود در سبزیجات باعث کاهش سرطان می شود

۴- ویژگی شخصیتی مقاوم بودن به کدام دسته از ویژگی ها اشاره دارد؟ 

۱) آرامش، امید به زندگانی، شادکامی

۲) انعطاف پذیری، تجربه پذیری ، توافق

۳) خلاقیت، پشتکار،کنجکاوی

۴) کنترل، تعهد، مبارزه طلبی 

گزینه ۴ ) برخی افراد هنگام دچار شدن به استرس به علت مقاوم بودن بیمار نمی شوند. افراد دارای این شخصیت ۳ ویژگی دارند:
کنترل: احساس کنترل فردی
تعهد (commitment) : داشتن هدف و مشارکت در رویدادها و فعالیت ها و ارتباط با مردم.
مبارزه طلبی چالش: تلقی کردن تغییرات به عنوان محرک و موقعیت هایی برای رشد نه تهدید.

۵- افزایش هورمون رشد در بزرگسالی منجر به بروز کدام بیماری می شود؟ 
۱) اکرومگالی

۲) ژیگانتیسم

۳) سندروم کوشینگ

۴) آپاتی 

گزینه ۱) افزایش غیرطبیعی هورمون رشد در کودکان باعث غول پیکری (ژیگانتیسم) و در بزرگسالان باعث آکرومِگالی می شود. این افراد در برابر بیماریهای عفونی بسیار آسیب پذیرند و معمولاً عمری طولانی ندارند.

۶- پذیرفته شده ترین دیدگاه در میان مفهوم سلامت و بیماری کدام است ؟ 
۱( شناختی و پدیدار شناختی

۲( زیست شناختی و فیزیولوژیکی

۳( زیستی، روانی اجتماعی

۴( یادگیری اجتماعی و محیط گرایی 

گزینه ۳) جدیدترین و پیشرفته ترین دیدگاه درباره سلامت و بیماری: دیدگاه زیستی روانی اجتماعی است.

۷- اختلال در کدام غده موجب بروز بیماری” گریوز” می شود؟ 
۱( غده تیروئید

۲( غده فوق کلیوی

۳( غده هیپوفیز

۴( غدد جنسی 

گزینه ۱) کم کاری تیروئید، هیپوتیروئیدیسم و پرکاری آن هیپرتیروئیدیسم نام دارد. بیماری گریوز: گریوز یک بیماری مربوط به سیستم ایمنی می باشد که باعث افزایش تولید هورمون های تیروئید می شود. این بیماری در زنان و قبل از ۴۰ سالگی شایع تر می باشد. نوع شدید هیپرتیروئیدیسم که افراد به شدت بی قرار، تحریک پذیر و گیج می شوند.

۸- کمبود ” نیاسین” موجب بروز کدام بیماری می گردد؟ 
۱( بربری

۲( پرفیسیوز

۳( پلاگر

۴( لوپرسی 

گزینه ۳) نیاسین، باعث بیماری پلاگِر می گردد که در آن نوعی جنون، هذیان، افسردگی و رفتار غیر منطقی، کند ذهنی،اضطراب و اختلال در حافظه کوتاه مدت ظاهر می شود

۹- کسی که بر اثر تجربه قبلی، فردی قوی تر و با ایمان تر می شود، از کدام راهکار کنار آمدن با استرس استفاده می کند؟
۱( فاصله گرفتن

۲( پذیرش مسئولیت

۳( مهار فردی

۴( ارزیابی مجدد مثبت 

گزینه ۴) راهبردهای هیجان مدار
۱ فاصله گرفتن: کنار کشیدن از موقعیت یا ایجاد یک نگرش مثبت (یک تلاش فکری)
۲ فرار – اجتناب: قرار از موقعیت یا خوش خیال بودن در مورد موقعیت پیش آمد.
۳ مهار فردی: تلاش برای تعدیل احساسات یا اقدامات مربوط به مشکل.
۴ پذیرش مسئولیت: پذیرش نقش خود در مشکل و سعی در مرتب کردن امور.
۵ ارزیابی مجدد مثبت: تلاش برای بخشیدن معنای مثبت به موقعیت

۱۰- در روش عقلانی عاطفی آلیس به زیر سوال بردن باورهای غیر منطقی در طول درمان که شامل تمیز دادن باورها صحیح از باورهای عجیب و غیر منطقی می شود کدام مرحله است؟
۱) B

۲) C

۳) D

E (۴ 

گزینه ۱) الیس: تاکید بر درمان افکار و باور غیر منطقی دارد.
تجارب فعال کننده :  A
عقاید و باور : beliets  B
پیامد رفتاری و احساسی : concequences   C
زیر سوال بردن افکار غیرمنطقی : disputing  D
اثر درمان. : Ettect  E

۱۱- کدام عبارت برای تعریف فرضیه سپر مناسب است؟ 

۱( حمایت اجتماعی از طریق محافظت خود در برابر تاثیرات منفی استرس زیاد بر سلامت او موثر است.
۲( حمایت اجتماعی از طریق محافظت خود دربرابر تاثیرات منفی استرس زیاد بر سلامت او موثر است.
۳( ابراز همدری ، توجه و محبت به فرد ،باعث کاهش آسیب های روان شناختی می گردد.
۴( در واکنش فیزیولوژیکی افراد به استرس ، فرایند ارزیابی ذهنی آنها نقش مهمی بازی می کند. 

گزینه ۱) فرضیه سپر: اثر حمایت اجتماعی از طریق محافظت فرد در برابر تاثیرات منفی استرس زیاد. (buffering hypothesis)
دریافت انواع حمایت اجتماعی به فرد کمک می کند تا آثار منفی موقعیتهای استرس زا را مستقیماً حذف کند یا دستکم آنها را کاهش دهد

۱۲- هنگامی که به مخچه آسیب وارد می آید، حرکات فرد نامنظم و غیر هماهنگ می شود. به این حالت می گویند: 
۱( آتاکسی

۲( پولیو

۳( اپیلیسی

۴( پارکینسون 

گزینه ۱) آتاکسی: حرکات نامنظم و ناهماهنگ فرد در اثر آسیب مخچه . مثل اختلال در قدم زدن.

۱۳- از نظر الیزابت راس مردم در سازگاری با مرگ عزیزانشان به ترتیب کدام مراحل را طی می کنند؟ 
۱( انکار، چانه زنی، افسردگی، پذیرش

۲( انکار، افسردگی، چانه زنی، پذیرش

۳( انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی، پذیرش

۴( انکار، چانه زنی، عصبانیت، افسردگی، پذیرش 

گزینه ۳) کوبلر راس در مواجه افراد با مرگ پنج واکنش یا راهبرد را در مقابل مرگ بیان کرده است: ۱- انکار: فرد با آگاهی از خبر مرگ قریب الوقوع خود واقعیتت آن را انکار می کند، ۲- خشم: فرد پس از آگاهی از صحت مرگ خود، دستخوش خشم شده و نسبت به دیگران رشک می ورزد، ۳- التماس یا چانه زدن: تمسک جستن به دیگران، ۴- افسردگی، ۵- پذیرش. (مخفف اخچاپ)

۱۴- طبق الگوی اثر ثابت نیکوتین مصرف نیکوتین به کدام مورد منجر می شود؟

۱( تحریک مراکز پاداش دهنده عصبی

۲( تسکین دستگاه عصبی خودمختار

۳( انگیختگی دستگاه فعال ساز شبکیه ای

۴( کاهش استیل کولین در حفره های سیناپس ساز شبکه ای 

گزینه ۱) طبق مدل تأثیرات ثابت نیکوتین، نیکوتین مراکز القای پاداش در سیستم عصبی را تحریک می کند. فرض این مدل بر این است که سیگار کشیدن احساس خوشایند ایجاد می کند، به همین دلیل افراد ترغیب به ادامه این رفتار می شوند

۱۵- راهبرد انزجاری که عمدتا به منظور ترک سیگار به کار می رود مبتنی بر کدام اصل است؟ 
۱( سرمشق گیری جانشینی

۲( شرطی سازی کلاسیک

۳( یادگیری بینشی

۴( شرطی کنشگر 

گزینه ۲) راهبردهای انزجاری ترک سیگار مبتنی بر اصول شرطی سازی کلاسیک هستند. این رویکردها می کوشند با همراه کردن سیگار کشیدن با انواع محرکهای ناخوشایند، کشیدن سیگار را کاهش دهند.

۱۶- در کدام راهبرد فرد مدیریتی نوعی پاداش با هدف بالا بردن سطح انگیزه به کار می رود؟ 
۱( قرارداد وابستگی

۲( بازنگری شناختی

۳( تصویر سازی هدایت شده

۴( آرمیدگی تدریجی 

گزینه ۱) راهبردهای مهار خود بر شناسایی موقعیت های سوق دهنده برای سیگار کشیدن و آموزش راهبردهای مقاومت متمرکز است. رویکردهای مهار خود شامل آموزش مدیریت استرس، آرمیدگی و مهارتهای مقابله نیز هست.
قرارداد وابستگی: در این فن از وعده یک پاداش برای تشویق ترک سیگار استفاده می کنند (یک رویکرد شرطی سازی کنشگر)

۱۷- در نظریه عمل مستدل کدام مولفه تعیین کننده اصلی رفتار ملاک به شمار می رود؟ 
۱( انگیزه

۲( قصد

۳( تعارض

۴( ناکامی 

گزینه ۲ ) نظریه عمل مستدل برای پیش بینی ارتباط میان نگرش، قصدها و رفتار مفید است. این نظریه قصد افراد را تعیین کننده اساسی رفتار می داند. نگرش یعنی احساسات مثبت و منفی ما درباره یک شی، شخص یا رفتار. نگرش افراد تابع باور آنهاست. 

۱۸- در کدام نظریه فرض بر این است که احساس درد بستگی به نوع و شدت تحریک انتهای رشته های عصبی دارد؟ 
۱( اختصاصی

۲( الگویی

۳( دروازه کنترل

۴( واسطه ای 

گزینه ۲) طبق نظریه الگوی درد از تحریک دریافت شده از پایانه های عصبی ناشی می شود و فرض می کند تعیین کننده اصلی تشخیص درد، شدت تحریک است.

۱۹- مکانیک تحریک متناظر در کدام حوزه از روان شناسی سلامت کاربرد داشته است؟ 
۱( تسکین درد

۲( تغییر نگرش

۳( افزایش هیجان

۴( بازداری جنسی 

گزینه ۱) تحریک جسمی یا تحریک ضد تحریک، به تحریک بافت بدن برای تسکین درد اشاره دارد. تجربه درد احتمالا به شیوه های مختلفی با پاسخهای فیزیولوژیکی مثل تنش عضلانی، ضربان قلب و دمای پوست مرتبط است. 

۲۰- در کدام اختلال روانی، بی اشتهایی روانی بیشتر مشاهده شده است؟

۱( وسواس فکری عملی

۲( هراس اجتماعی

۳( خود بیمار انگاری

۴( اختلال شخصیت نمایشی 

گزینه ۱ ) افراد مبتلا به بی اشتهایی روانی اغلب سبک شخصیتی خاصی دارند. آنها سخت گیر، مضطرب و کمالگرا هستند و نسبت به نظم و پاکیزگی وسواس دارند. این افراد درجات بالایی از تشخیص اختلال وسواس فکری عملی دارند. آنها خود را به معیارهای بسیار بالا مقید می کنند.

۲۱- در کدام یک از راهبردهای تغییر رفتار سلامت براین اصل استوار است که متغیر رفتار سلامت یک فرایند خطی نیست بلکه مستلزم گذار از مرحله خاصی است؟ 
۱( فرا نظری

۲( عمل مستدل

۳( یادگیری مشاهده ای

۴( شرطی سازی کنشگر 

گزینه ۱) نظریه های پیوستاری (خطی): ۱ الگوهای باور بهداشتی روزن اِستوک  ۲ نظریه عمل مستدل آجزن و فیشبن  ۳ نظریه یادگیری ۴ نظریه شناختی اجتماعی (نظریه یادگیری مشاهده ای) 

نظریه های مرحله ای تغییر رفتار مدل تغییر رفتار ماورای تئوریکی (تدریجی و مرحله ای):  ۱ الگوی ۵ مرحله ای چند نظریه ای فرانظری یا مراحل تغییر رفتار  ۲ الگوی ۷ مرحله ای فرایند هشدارپذیر مدل فرایند انتخاب پیشگیرانه

۲۲- مفهوم سخت رویی که عمدتا از مطالعه بر روی مدیران اجرایی و استقامت آنان در مقابله با استرس به وجود می آید از کدام مکتب یادگیری روانشناختی الهام بیشتری گرفته است؟
۱( روان شناسی وجودی

۲( روان تحلیل گری

۳( تکامل گری

۴( کارکرد گرایی  

گزینه ۱) رواندرمانی اگزیستانسیال روی مسائل وجودی تمرکز می کند، مسائلی مثل معنا، انتخاب ، اختیار و مسئولیت. مثل روان درمانی مراجع محور. رواندرمانگران اگزیستانسیال به مراجعان شجاعت می دهند تا تصمیمات خوب، و از لحاظ اجتماعی، سازنده بگیرند.

۲۳- صفت نوجویی که غالبا همراه با تکانشگری و جستجو رویدادهای لذت بخش است با کدام انتقال دهنده عصبی ارتباط دارد؟ 
۱( سروتونین

۲( نوراپی نفرین

۳( دوپامین

۴( استیل کولین 

گزینه ۱ ) سروتونین و ماده دیگری به نام ملاتونین با نام کلی ایندولامین خوانده میشوند. ملاتونین، هورمون غده کاجی است و و مسئول خواب است. سروتونین در تنظیم خواب، خلق، توجه، پرخاشگری، چاقی و یادگیری دخالت دارد. کاهش سروتونین با افسردگی و افزایش آن با وحشت زدگی مرتبط است.

۲۴- طبق کدام فرضیه افراد از دریافت حمایت اجتماعی که با مشکل آنان تناسب داشته باشد، استفاده بیشتری می کنند؟ 
۱) مقایسه گر

۲) همتا سازی

۳) همپوشی

۴) پیوند 

گزینه ۲ )  فرضیه همتاسازی: افراد دریافت نوعی حمایت اجتماعی که مناسب مشکل خاص آنهاست، سود می برند

۲۵- پیروان کدام فرضیه حمایت اجتماعی بر این باورند که منابع مقابله ای فرد با استرس زمانی کارائی پیدا می کند که او با میزان استرس شدید یا قابل ملاحظه ای مواجه شود؟

۱) پی گردی

۲) انطباقی

۳) سپر

۴) افتراق 

گزینه ۳) فرضیه سپر (buffering hypothesis) : اثر حمایت اجتماعی از طریق محافظت فرد در برابر تاثیرات منفی استرس زیاد

۰ ۰ رای ها
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها