دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

پرسشنامه میلون

دومین پرسشنامه پر اهمیت پس از MMPI

پرسشنامه میلون از جمله آزمون های منحصر به فردیست که در آن بر اختلال های شخصیت و نشانه هایی که با این اختلال ها همراه هستند، تاکید می شود.

پرسشنامه میلون 3

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون(MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به آزمون را می سنجد. مخاطبان آن افراد بالای ۱۸ سال می باشد. پرسشنامه میلون دومین پرسشنامه پر اهمیت پس از پرسشنامه MMPI است.

پرسشنامه میلون(Millon Clinical Multiaxial Inventory) از جمله آزمون های منحصر به فردیست که در آن بر اختلال های شخصیت و نشانه هایی که اغلب با این اختلال ها همراه هستند، تاکید می شود. و یکی از پر کاربردترین پرسشنامه ها در روانشناسی بالینی است.

مقایسه MCMI با MMPI :

 1. هر دو ابزار دامنه گسترده ای از الگوهای پایدار شخصیت و نشانگان بالینی را پوشش می دهند.
 2. MCMI مکمل MMPI است، زیرا برای تشخیص اختلالات شخصیت طراحی شده است، در حالیکه MMPI بر اختلال های محور یک تاکید دارد.
 3. MCMI بطور قابل ملاحظه ای از MMPI کوتاهتر است (۱۷۵ماده در برابر ۵۶۷ ماده) و فقط ۲۰ تا ۳۰ دقیقه زمان می برد.
 4. پایه های پژوهشی، مطالعات روایی و گزینه های تفسیری برای MMPI گسترده تر از MCMI است.

نسخه اصلی پرسشنامه میلون برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ تدوین شد و از آن زمان تاکنون دو بار تجدید نظر شده است. نسخه MCMI-III شامل ۱۷۵ ماده، ۲۸ مقیاس جداگانه است. آزمون بالینی چند محوری میلون ۳ (MCMI-III) یک مقیاس خودسنجی با ۱۷۵ گویه بلی / خیر است که ۱۴ الگوی بالینی شخصیت و ۱۰ نشانگان بالینی را می‌سنجد

آزمون بر اساس طبقات زیر نمره گذاری می شود:

 • ۱- شاخص های تغییر دهنده
 • ۲- الگوهای شخصیت بالینی
 • ۳- آسیب های شدید شخصیت
 • ۴- نشانگان های بالینی
 • ۵- نشانگان های شدید بالینی

شاخص های تغییر دهنده

شاخص روایی (V) :

این شاخص شامل ۳ جمله نامحتمل و دور از ذهن است. مثلا «در ده سال گذشته هیچ ماشینی ندیده ام». این شاخص به پاسخگویی تصادفی، حواس پرتی یا اختلالات خواندن حساس است. اگر فرد به دو یا بیش از دو جمله از این جملات پاسخ مثبت داده باشد، پرسشنامه معتبر نمی باشد و نمی توان نتایج نیمرخ را تفسیر کرد. آزمونگر باید به صورت بصری در پاسخنامه، پاسخ سه گویه ۶۵ ، ۱۱۰ ، ۱۵۷ را وارسی کند و به ازای هر پاسخ بلی، یک نمره در نظر بگیرد.

شاخص افشاگری (X):

این شاخص بیمارانی را شناسایی می کند که حساسیت و دفاع بیش از حد دارند(نمرات پایین)، یا کسانی که بسیار بی پرده و خود افشاگر، خود را نشان می دهند(نمرات بالا). این مقیاس هیچ سوالی ندارد و نمره خام این مقیاس از طریق جمع زدن نمرات ۱۱ مقیاس محاسبه می شود. شبیه k در MMPI-2 است.

شاخص مطلوب بودن(Y):

این شاخص به ارزیابی میزان تلاش پاسخ دهنده در مطلوب جلوه دادن خود می پردازد، تفسیر بالینی این مقیاس در نمرات BR بالاتر از ۷۴ آغاز می گردد. در نمرات بالای ۷۴ اکثر بیماران در حال انکار مشکلات روان شناختی و شخصی هستند. نمره بالا نشان دهنده آن است که آزمودنی تلاش کرده است خود را از نظر اخلاقی بافضیلت و از نظر عاطفی باثبات نشان دهد.

شاخص بد جلوه دهی (Z):

نمره بالا در این شاخص نشان دهنده اغراق در مشکلات و علایم روان شناختی و تمایل به گزارش مشکلات بیشتر از آنچه واقعاً ممکن است وجود داشته باشد، می‌باشد. نمرات بر افراشته از نظر بالینی در این مقیاس ممکن است القاء کننده التماس برای کمک، بر آشفتگی عاطفی حاد یا اغراق در نشانه‌‌ها برای به دست آوردن نفع شخصی باشد. شبیه F در MMPI-2 است.

شاخص ناهمسانی (W):

در نسخه ۴ پرسشنامه میلون اضافه شده است. شامل ۵۰ سوال است که ۲۵ جفت سوالات را با هم بررسی می کند.

الگوهای بالینی شخصیت

مقیاس ۱(شخصیت اسکیزوئید):

این مقیاس ۱۶ گویه دارد که تیپ منفعل – منزوی از تیپ شناسی میلون را بازنمایی می کند. محتوای گویه ها، مرتبط با انزوا، عدم احساس لذت، انزوای رفتاری، اجتناب از روابط نزدیک، سرکوب عواطف، رفتارهای درون نگرانه و احساس پوچی، غیر مسئول بودن و ترجیح تنهایی می باشد. افراد مبتلا به این اختلال شخصیت با فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس درد مشخص می شوند. آنها سرد و غیر اجتماعی بوده و نیازهای عاطفی آنها اندک است.

مقیاس ۲A(شخصیت اجتنابی):

این مقیاس ۱۶ گویه دارد که تیپ فعال – منزوی از تیپ شناسی میلون را معرفی می کند. هرچند که این افراد به اندازه افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند، اما به تماس با دیگران رغبت نشان می دهند و اگر اطمینان یابند که مورد آزار و اذیت دیگران قرار نمی گیرند و دیگران از آنها انتقاد نخواهند کرد، مایل به یافتن دوستان جدید برای خود هستند. انزوای آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است.

مقیاس ۲B(شخصیت افسرده):

این مقیاس ۱۵ گویه دارد و جنبه هایی از تیپ منفعل –منزوی از تیپ شناسی میلون را منعکس می کند. این مقیاس برای ارزیابی سبک شخصیت افسرده ساخته شده که گفته می شود مستقل از افسردگی بالینی وجود دارد. هر چند که با اسکیزوئید و دوری گزین در بسیاری از جنبه ها از جمله ناتوانی در لذت بردن، ناشاد بودن و غمگینی شباهت دارد اما افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند.

مقیاس ۳(شخصیت وابسته):

این مقیاس ۱۶ گویه دارد و جنبه های از تیپ منفعل – وابسته در تیپ شناسی میلون را ارزیابی می کند. افرادی که در این مقیاس نمره بالا می آورند افرادی هستند که برای حمایت، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند و به شکل منفعلانه منتظرند که دیگران راه را به آنها نشان دهند.

مقیاس ۴(شخصیت نمایشی):

این مقیاس ۱۷ گویه دارد و جنبه هایی از تیپ فعال – وابسته در تیپ شناسی میلون را معرفی میکند. افرادی که در این مقیاس نمرات بالا می گیرند هرچند در اتکاء به دیگران مانند افراد دارای اختلال شخصیت وابسته هستند ولی فعال بوده و معمولا برای به دست اوردن احترام و محبت از طرف دیگران، مهارت های اجتماعی خوبی از خود نشان می دهند و در عین حال دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستند.

مقیاس ۴b (شخصیت آشفته) : در نسخه ۴ پرسشنامه میلون اضافه شده است.
افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می‌آورند، دارای سرخوشی مداوم و سطح انرژی بالایی هستند. معمولا خلق و خوی ناپایدار دارند. زود بی حوصله می شوند و رفتارشان بی پروا و بی هدف و سرسری است. دچار خشم های انفجاری زودگذر می شوند.

مقیاس ۵ (شخصیت خودشیفته):

این مقیاس ۲۴ گویه دارد و تیپ منفعل – مستقل در تیپ شناسی میلون را می سنجد. افرادی در این مقیاس نمره بالا می گیرند، افرادی هستند که بیش از حد به خودشان ارزش می دهند و از خودرازی، متکبر و مغرور هستند. خود را به حق دانسته و به شکل خود محورانه ای به خود مشغولند. اگر کسر شان خود ندانند که در تعاملات اجتماعی شرکت کنند، برای رسیدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و مطیع نیز باشند.

مقیاس ۶A (شخصیت ضد اجتماعی):

این مقیاس ۱۷ گویه دارد و جنبه های از تیپ فعال – مستقل میلون را می سنجد. این افراد رفتاری تهدید امیز دارند. قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهدافشان زیر پا می گذارند. ابایی از دروغگویی، دورویی، استثمار دیگران ندارند و مرتکب جرم و جنایات در دنیا می شوند. به نظر انها دیگران باعث رنجش انها شده و در نتیجه انها را به انتقام وا داشته اند.

مقیاس ۶B (شخصیت آزارگر):

این مقیاس ۲۰ گویه دارد و تیپ فعال – ناموفق از تیپ شناسی میلون را می سنجد و نام دیگر این مقیاس اختلال شخصیت پرخاشگر است. این افراد به شیوه ای خشن و با رفتار قدرت طلبانه دیگران را مورد پرخاشگری کلامی و رفتاری قرار می دهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع می کنند و احساسات آنها را جریحه دار می سازند.

مقیاس ۷ (شخصیت وسواسی):

این مقیاس ۱۷ گویه دارد و تیپ منفعل – دوسوگرا از تیپ شناسی میلون را می سنجد. محتوای گویه ها مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم، بی حوصلگی، رفتار مطیع مابانه، سرکوب عواطف و خشکی و تعصب می باشد. این افراد با احساس کنترل و کمال گرایی، تقاضاهای بالایی از خود و دیگران دارند. هرچند که آنها ظاهرا همرنگ و مطیع هستند اما ناراحت و رنجورند.

مقیاس ۸A (شخصیت منفی گرا):

این مقیاس که به آن اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر نیز گفته می شود، ۱۶ گویه دارد که به ارزیابی تیپ فعال-دوسوگرا در تیپ شناسی میلون می پردازد. افرادی در این مقیاس نمره بالا می گیرند افرادی هستند که بین اعتنا و بی اعتنایی نسبت به دیگران دودل هستند و گاهی در حالی که نزاع های درونی آنها به موازات هم هستند به شکل غیر معمول دچار خشم و لجبازی می شوند که با دوره هایی از گناه و شرمساری همراه است.

مقیاس ۸B (شخصیت خود آزار):

این مقیاس ۱۵ گویه دارد و در تیپ شناسی میلون، تیپ منفعل – ناراضی را می سنجد. این افراد با تملق و خود ایثارگری خود را در موقعیت هایی قرار می دهند که مورد استثمار قرار گیرند. آنها ناراحتی ها و شرمساری هایی را نقل می کنند که ظاهرا لایق آنها بوده اند. این افراد به دیگران اجازه می دهند از آنها بهره کشی کنند.

آسیب های شدید شخصیت

مقیاس S (شخصیت اسکیزوتایپال):

این مقیاس ۱۶ گویه دارد و آسیب ساختاری شدیدتر را می سنجد. محتوای گویه ها مربوط به آسیب شناختی، انزوای بین فردی و ترجیح انزوای اجتماعی، رفتارهای وابسته و احساس کم رویی می باشد.

افرادی که در این مقیاس نمره بالا می گیرند افرادی هستند که از نظر هیجانی ملایم با عاطفه سطحی یا با یک حالت احتیاط توأم با نگرانی می باشد. آنها معمولا از نظر اجتماعی منزوی هستند و دلبستگی به روابط اجتماعی ندارند. بنابراین در حاشیه جامعه با اندک دلبستگی ها یا هیچ گونه دلبستگی شخصی باقی می مانند. فرایند تفکر آنها ممکن است مماسی، بی ربط یا درهم باشد. آنها اغلب غرق در افکارشان هستند و عقیده بر این است که این افراد مستعد ابتلا به اسکیزوفرنی هستند.

مقیاس C (شخصیت مرزی):

این مقیاس ۱۶ گویه دارد و محتوی گویه ها مرتبط با خلق بی ثبات، خشم، رفتار و واکنشهای جنجالی، رفتارهای جویای وابستگی، خلق و روابط بی ثبات می باشد. این افراد به نسبت های گوناگون متزلزل در احساسات، بداخلاق، ناراحت، مضطرب و افسرده هستند و گهگاهی احساسات متناقضی از خود نشان می دهند. این افراد سابقه رفتارهای تکانشی و نیازهای شدید وابستگی به همراه ترس از ترک نشان می دهند. به نظر می رسد آنها فاقد یک احساس روشن از هویت خود هستند به طوری که دائم جویای تأیید و توجه هستند.

مقیاس P (شخصیت پارانوئید):

۱۷گویه دارد و محتوای گویه ها مربوط به ایده های کنترل یا نفوذ، حساسیت و گوش بزنگی در مورد اذیت و آزار، باورهای هذیانی، شکوه و شکایت و حالت تدافعی می باشند. این افراد در احساسات و الگو فکری خود محبوس هستند و به شکل دفاعی، بدگمان و ظنین هستند. اغلب فکر می کنند که دیگران در تلاش برای کنترل یا نفوذ بر آنها به شیوه های بد خواهانه هستند. منشی آزاردهنده، تحریک پذیر، خشن و کند دارند و افکارشان خشک است. از فرافکنی به عنوان اصلی ترین مکانیسم دفاعی استفاده می کنند.

نشانگان های بالینی

مقیاس A (اختلال اضطراب) :

این مقیاس ۱۴ گویه دارد و نشانه های اضطراب تعمیم یافته را می سنجد. محتوای گویه ها راجع به تنش عصبی، گریه، دودلی، نگرانی و شکوه های بدنی است.

مقیاس H (اختلال شبه جسمی):

این مقیاس ۱۲ گویه دارد و نشانه هاب اضطراب را می سنجد که ممکن است به نشانه های جسمی و بدنی مربوط جابجا شده باشد. محتوای گویه ها مرتبط با شکایت های بدنی نامعلوم، نگرانی، گریه، تردید و دودلی و خستگی است.

مقیاس N (دوقطبی:اختلال مانیک):

این مقیاس ۱۳ گویه دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک شدیدتر را می سنجد. مقیاس شامل گویه های راجع به پرش افکار، انرژی زیاد، تکانشی بودن ، عزت نفس افزایش یافته ، احساس بزرگ منشی و فعالیت زیاد می باشد.

مقیاس D (اختلال افسردگی خویی):

این مقیاس ۱۴ گویه دارد و افسردگی با دوره ۲سال یا بیشتر را می سنجد. بیماران افسرده خو قادر به ادامه و انجام کارهای روزمره، علیرغم خلق افسرده شان می باشند. محتوای گویه ها، بی احساسی، احساس دلسردی و فقدان انرژی، دوره های گریه زاری ، شناخت های تنفر امیز و احساس گناه را منعکس می کند.

مقیاس B (وابستگی به الکل):

این مقیاس ۱۵ گویه دارد که ۶ گویه آن مستقیما مرتبط با سوء استفاده از الکل است و ۹ گویه دیگر به طور غیر مستقیم مرتبط با باده نوشی است. این گویه ها شامل تکانشی بودن، دلیل تراشی ها، عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، خودخواهی و پرخاشگری نسبت به اعضای خانواده می باشد.

مقیاس R (اختلال استرس پس از ضربه) :

مقیاس R یک مقیاس جدید است و در نسخه های قبلی MCMI نبوده، ۱۶ گویه دارد و محتوای گویه ها در رابطه با خاطرات دردناک، وحشت های شبانه، گزارشاتی از تروما و فلش بک ها می باشد.

مقیاس T (وابستگی به مواد):

این مقیاس ۱۴ گویه دارد که محتوای آنها مربوط به سابقه ای از الگوی سوء مصرف مواد در گذشته و در حال حاضر است و همچنین مرتبط با گسستگی ها در روابط بین فردی و مشکلات کنترل تکانه می باشد. ۶ گویه مستقیما سوء مصرف مواد را بررسی می کند و ۸ گویه به طور غیرمستقیم، مشکلات قانونی، عدم پیروی از هنجارهای اجتماعی، اعمال ضد اجتماعی، رفتار غیر همدلانه، عدم مسئولیت پذیری و دلیل تراشی را می سنجد.

نشانگان بالینی شدید

مقیاسSS (اختلال تفکر) :

این مقیاس ۱۷ گویه دارد و اختلال تفکر با ماهیتی سایکوتیک را می سنجد. محتوای گویه ها مرتبط با ایده های نفوذ، توهمات، هذیانها و افکار ناخواسته است . افرادی که در این مقیاس نمرات بالا می گیرند رفتارشان اغلب گوشه گیرانه و اغلب عاطفه نامناسب نشان می دهند و گیج و واپس مانده به نظر می رسند. این افراد از هم گسیخته، آشفته و عجیب و غریب هستند. همچنین ممکن است توهم یا هذیان و یا هر دو را داشته باشند.

مقیاس CC( افسردگی اساسی) :

این مقیاس ۱۷ گویه دارد که محتوای انها در رابطه با افکار خودکشی، علائم شناختی و نباتی افسردگی، ناتوانی در عملکرد، احساس یأس و ناامیدی و عدم احساس لذت می باشد .

مقیاس PP (اختلال هذیانی) :

مقیاس اختلال هذیانی ۱۳ گویه دارد. محتوای گویه های ان در رابطه با افکار هذیانی نظیر بزرگ منشی و گزند و آسیب و گوش بزنگی بیش از حد است. کسانی که در این مقیاس نمرات بالا می گیرند، احتمالا تشخیص اختلالات شخصیت پارانوئید نیز دریافت می کنند.

پرسشنامه میلون 3

نمره BR

نمره برش نرخ پایه(Base Rate) برای تأیید یا عدم تأیید یک ویژگی خاص استفاده می شود. نمره BR مانند نمره T برای تبدیل یک نمره خام به یک نمره معنادار برای تفسیر است. 

 1. میلون نقطه برش نرخ پایه ۸۴ یا بالاتر را به عنوان وجود قطعی یک اختلال بالینی یا شخصیتی در نظر گرفته است.
 2. نمره های بین ۷۵ تا ۸۴ دلالت بر وجود ویژگی های یک اختلال دارد. (تیپ شخصیتی)
 3. نمره های BR پایین تر از ۷۵ نشان می دهد که برخی از ویژگی ها وجود دارد. (سبک شخصیتی)

نمره گذاری پرسشنامه میلون

پس از تکمیل یا اجرای پرسشنامه برای نمره گذاری با استفاده از راهنمای نمره گذاری دستی، دستورالعمل های زیر را مورد استفاده قرار می دهیم:

۱- جنس آزمودنی
بررسی کنید اگر جنس آزمودنی مشخص نشده است، نمره گذاری را ادامه ندهید.

۲- سن آزمودنی
بررسی کنید اگر سن آزمودنی کمتر از ۱۸ سال بود، نمره گذاری را ادامه ندهید

۳- تعداد سوال هایی که بیمار پاسخ نداده و یا به یک سوال دو پاسخ داده است را بشمارید.
چنانچه تعداد این سوال ها ۱۲ یا بیشتر بود، آزمون اعتبار لازم را ندارد و نمره گذاری نمی شود.

۴- مقیاس روایی را بررسی کنید (۶۵،۱۱۰،۱۵۷)

 • به هر پاسخ بلی ۱ نمره و به هر پاسخ خیر صفر بدهید
 • اگر نمره بدست آمده بیشتر از ۱ بود، نمره گذاری را متوقف کنید
 • اگر نمره بدست آمده مساوی یک بود، نمره گذاری بقیه مقیاس ها ادامه میابد ولی نتایج با احتیاط بررسی می شود.
 • اگر نمره بدست آمده مساوی صفر بود، نمره گذاری را ادامه دهید.

۵- نمره گذاری مقیاس ها

نمره خام هر یک از ۲۴ مقیاس بالینی و ۲ مقیاس جامعه پسندی((y و بد جلوه دهی(z) با کلید مربوط به هر مقیاس بدست می آید. نمره گذاری در این مقیاس ها به صورت وزنی است، یعنی هر سوال می تواند با ضریبی از ۱ تا ۲ نمره گذاری شود.

۶- نمره مقیاس X

نمره خام مقیاس افشاگری بر اساس نمرات خام مقیاس های ۱تا۸B به شیوه زیر محاسبه می شود:

 • نمرات خام مقیاس های اسکیزوئید، اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشی، ضداجتماعی، آزارگر، اجباری، منفی گرا و خودآزار را با هم جمع می کنیم
 • نمره خام مقیاس خودشیفته را در ۰/۶۷ ضرب می کنیم
 • دو نمره بدست آمده در بالا را با هم جمع می کنیم
 • عدد بدست آمده را گرد می کنیم
 • عدد گرد شده را برای مقیاس افشاگریX  در نظر بگیرید

۷- وارسی نمره خام افشاگری (X)

نمره خام افشاگری باید بین ۳۴ تا ۱۷۸ باشد. اگر نمره خام افشاگری بزرگتر از ۱۷۸یا کوچکتر از ۳۴ باشد، نتایج اعتبار ندارد و نمره گذاری متوقف می شود.

۸- نمرات نرخ پایه (BR)

نمرات نرخ پایه برای تمام مقیاسها بجز مقیاسV  تعیین می شود. نرخ پایه هر مقیاس را از جدول هنجار شده که برای مرد و زن به طور جداگانه تهیه شده است تعیین می کنیم.

۹- اصلاح مقیاس X
با توجه به جدول اصلاحیه مقیاس X ، نمره اصلاحیه X را به نمره BRتمام مقیاس های الگوی بالینی شخصیت و مقیاسهای نشانگان بالینی اضافه می کنیم.

۱۰- اصلاح X۱/۲
نمره اصلاح مقیاسX۱/۲ را به نمرهBR تمام مقیاس های آسیب شدید شخصیت(S,C,P)و مقیاس های بالینی شدید (SS,CC,PP)اضافه کنید.

۱۱- اصلاح اضطراب/ افسردگی (A/D)

 • اگر مقدار Dکمتر از ۷۵ است اصلاح لازم نیست
 • اگر مقدار Dمساوی یا بزرگتر از ۷۵ است و مقدار Aکمتر از ۷۵ از این فرمول استفاده می شود:D-75 =نمره اصلاح
 • اگر مقدارAوD هر دو مساوی یا بزرگتر از ۷۵ بودند از این فرمول استفاده می شود: (D-75)+(A-75)=نمره اصلاح
 • برای بیماران غیر بستری یک چهارم(۱/۴) نمره اصلاح شده ADرا (حداکثرتا ۱۵) از آخرین نمره BRبرای مقیاس های ۲A,2B,8B (افسرده و اجتنابی و خود آزار) کم کنید، به علاوه یک هشتم(۱/۸) نمره اصلاح شده ADرا از آخرین نمره BRبرای مقیاسهای S,C (اسکیزوتایپال و مرزی)کم کنید.
 •  برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری کمتر از یک هفته است، تمام نمره اصلاح شده ADرا (حداکثر تا ۲۵) از آخرین نمره BRبرای مقیاسهای ۲B,2A,8B کم کنید. به علاوه تمام نمره اصلاح شده ADرا(حداکثر تا ۲۰) از آخرین نمره برای مقیاس های S,C(اسکیزوتایپال و مرزی) کم کنید.

۱۲- اصلاح Iبرای بیماران بستری

 • برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری کمتر از یک هفته است، برای مقیاس هایSS,CC,PP  به ترتیب مقادیر ۸،۱۰،۴ را به آخرین نمره BRاضافه کنید
 • برای بیماران بستری وقتی طول دوره بیماری یک تا ۴ هفته است، برای مقیاس های SS,CC,PP به ترتیب مقادیر ۵،۷،۲ را به آخرین نمره BRاضافه میکنید
 • نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمره BRبعد از اصلاح Iدر برگه نمره گذاری وارد کنید.

۱۳- اصلاح انکار/ شکایت (DC)

این اصلاح را به منظور اصلاح سوگیری برخی از افراد به کم گزارشی شدت خصیصه شخصیتی شان صورت می گیرد

 • به آخرین نمره BRاز بین ۳ مقیاس نمایشی، خودشیفته، اجباری که بیشترین برآشفتگی را دارد، ۸ نمره اضافه کنید
 • نمره بدست آمده را در ستون موسوم به نمره BRبعد از اصلاح DCدر برگه نمره گذاری وارد کنید

۱۴- اصلاح جامعه پسندی / بدجلوه دهی (DD)
نمره اصلاح DDبرای اصلاح آخرین نمره BRمقیاس های S,C,A,H,D  به کار می رود

 • نمرات BRمقیاس هایYو Z را مشخص کنید
 • نمره BRمقیاس Zرا از نمره BRمقیاس Yکم کنید و نتیجه را بر ۱۰ تقسیم نمایید ۱۰/(Bry-Brz)
 • عدد بدست آمده را گرد کنید و عدد را به آخرین نمره BRبرای مقیاسهای S,C,A,H,Dاضافه کنید

۱۵- نمرات BRنهایی و نیمرخ

 • آخرین نمره ای که برای BRدر مقیاس های ۱تا PPبه دست آمده است را در ستون موسوم به نمره BRنهایی در برگه نمره گذاری وارد کنید
 • اگر نمرات BRنهایی مقیاس های اصلی شخصیت (مقیاس های ۱تاB۸) همه کمتر از ۶۰ بود، گزارش اعتبار ندارد
 • اگر حداقل یکی از نمرات BRنهایی مساوی یا بزرگتر از ۶۰ بود، ادامه دهید.

تست آنلاین میلون ۳

دانلود سوالات میلون ۳

منابع :

 • مارنات، گری گراث. راهنمای سنجش روانی( جلد اول)، ترجمه حسن پاشا شریفی و محمد رضا نیکخو، تهران: رشد.
 • شریفی، علی اکبر. راهنمای پرسشنامه میلون ۳، تهران: روان سنجی.
 • آناستازی، آن. روان آزمایی، ترجمه محمد نقی براهنی، تهران: دانشگاه تهران.
۴.۱ ۲۲ رای ها
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

29 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
mobin
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ۰۹:۲۸

dorude faravan
khastam begam ke man in testo ba deghato zerafat tebghe goftehatun ejra va nomre gozari kardam
BR baraye anti social shode103
alaemsho dar nojavuni dasham vli alan aslan untori nisam ke masalan parkhasho jormo asib be digrano ina dashe bashm
baraye mesal degr azari shode 40
dar zemn azmon motabar bud va hich moshkele arzeshmndi nadasht
khastam nazaretono bedunam

ندا فضل الهی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۷:۲۸

سلام ببخشید من برای تست میلیون نمره گذاری ک می‌خوام انجام بدم تو قرار دادن اعداد تو جدول مشکل دارم میتونید کمک کنید

ندا فضل الهی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۷:۳۵

سلام ببخشید من تو نمره گذاری و قرار دادن اعداد داخل جدول مشکل دارم نمیتونم داخل جدول بزارم میشه کمکم کنید

رعنا
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۱:۴۴

سلام راستی من پرسشنامه میلون رو خیلی وقت هست انجام دادم ولی نمیدونم نمره گذاری چه جوریه…

فرنگیس محمدی
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰۸:۲۵

سلام
سپاس از شما
خیلی توضیحات تون دقیق بود
جواب سوالم رو گرفتم
همچنین توضیحات تون در مورد هر تیپ شخصیتی عالی بود

علیرضا
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۹:۳۵

سلام وقت بخیر…وقتی D عدد کوچکی است و در اصلاحیه AD باید از آن ۱۵ نمره کم کنیم اگر D کوچکتر از ۱۵ بود جواب میشه ۰ یا میشه عدد منفی؟؟؟ به عبارتی آیا توی جدول میتونیم منفی بذاریم؟؟؟

علی ولی
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۸:۲۷

با سلام و احترام
بنده برای استخدامی میخواستم این تست را انجام دهم.
میخام بدونم معیارهای نمره دهی چگونه هست؟ و با چه دیدی پاسخ دهیم تا قبول شویم؟
ممنون

شرکت مهندسی تهویه نگار
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۲۱:۳۹

بسیار عالی بود. ما تو شرکت تهویه نگار این آزمون ها رو برای کارمندانمون داریم به کمک سایت شما انجام میدیم

سپيده
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۲۱:۵۹

ممنون . درود فراوان

ناصر
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۲۳:۵۸

سلام من برای آزمون استخدامی این تست را دادم ولی نمرات ۱ تا ۸b هیچکدوم بالای ۶۰ نشدند. این مشکل پیش میاره؟؟؟ خیلی استرس گرفتم. یا خدا…..

آذین
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۱۴:۵۰

سلام
از یه مراجع قرار بوده ازمون میلون ۳ گرفته بشه ولی به اشتباه سوالات میلون ۲داده شده
سوالم الان اینه میشه بلافاصله ازمون میلون ۳ گرفت یا باید دوماه ازش بگذره و دوباره ازمون تکرار بشه

بهناز رنجبر
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰:۰۲

جناب نوربخش مطالب شما بسیار عالی و کاربردی و دقیق بود
با مطالعه این موارد فوق به کلی از سوالاتم پاسخ داده شد
که حتی در دانشگاه از اساتید یاد نگرفته بودم
بی نهایت سپاسگزارم

علی
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۰۰:۰۹

اما رمز میخواد

بهناز رنجبر
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۰:۱۰

سلام جناب نوربخش بزرگوار از مطالب بسیار عالی و کاربردی شما بی نهایت سپاسگزارم
کلی از سوالاتم با مطالعه مطالب شما به جواب رسید 🙏

anis
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۴:۳۱

ممنونم از شما .بسیار جامع و عالی توضیح دادید

anis
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۳:۲۳

سلام وقتتون بخیر جناب نوربخش . ضمن تشکر از اطلاعات جامع و کامل شما . سوالی داشتم خدمتتون . برای جدول تبدیل نمرات خام به br باید نمره ی خام x رو ملاک قرار بدم و نمره ی ریز مقیاس ها رو با توجه به اون بدم . یا که باید نمره ی خام هر کدوم از ریز مقیاس ها رو جداگونه مشخص کنم ؟

ناهید
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۰:۵۴

بسیار عالی
ممنون که اطلاعات سودمند خودتون به اشتراک میگدارید

مینا حاجی زاده
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۱۴:۴۱

درود برشما .
توضیحاتتون بسیار جامع بود .
سپاس از زحمتتون.

علی
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۲۳:۱۳

چجور باید تست انلاین شرکت کنیم؟

علی
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۰۷:۳۵

اما رمز عبور میخواهد!